Riziková analýza – zní to jako cosi cizího a složitého, ale nenechte se mýlit. Je to jednoduchý a důležitý nástroj, který se dá použít při řízení v podstatě čehokoliv. Riziková Vám může pomoci zvážit nějaký krok či rozhodnutí s přiměřeným odstupem a včas si připravit variantní řešení.

Řízení rizik je nedílnou součástí řízení čehokoliv.

Představte si například, že chcete zavést pro své zákazníky novou službu, ucházíte se o důležitou zakázku, potřebujete udělat personální rozhodnutí nebo připravujete stavební investici.  U všech těchto záležitostí a mnoha dalších Vám může k Vašemu správnému rozhodnutí pomoci nástroj pro posouzení možných rizik, tedy RIZIKOVÁ ANALÝZA.

Pokud známe možná rizika, není nutné improvizovat.

Pojďme si teorii vysvětlit na jednoduchém příkladu

1. Zadání pro rizikovou analýzu

Chcete si založit e-shop s regionální působností. Prodávat budete zdravé potraviny. Pracovat budete z domu. Pro zboží budete potřebovat malý mezisklad. Zboží budou k zákazníkem dovážet „poslíčci“.

2. Definice možných rizik

Patří k té nejdůležitější části rizikové analýzy. Čím lépe se s tímto krokem vypořádáme, tím větší je šance, že dokážeme budoucím rizikům a jejich následkům předcházet. Chce to mít klid na přemýšlení a vzít si k ruce nezávislou osobu nebo skupinu lidí (více mozků). Pak už jen střílet nápady, nekomentovat je a zapisovat na tabuli či list papíru. Poté rizika rozdělit do logických skupin. V našem případě e-shopu by to mohlo vypadat takto:

Rizika související s konkurencí Dramatické snížení ceny Zavedení nového produktu Zvýšení kvality zboží Kvalitnější reference
Rizika související se zákazníkem Nedůvěra Nemožnost si zboží „osahat“
Rizika související s ekonomikou a obchodem Nutnost investice počátečních prostředků (úvěr) Propad trhu (ekonomická krize) Propad mého cash flow Špatný odhad délky „rozjezdu“ podnikání
Vnější vlivy Spolehlivost dodavatelů Změny v DPH Poškození majetku Nemocnost „poslíčků“

 

3. Pravděpodobnost výskytu rizika a jeho význam

Ta rizika, která považujeme za důležitá podtrhneme a vypíšeme do tabulky. Nyní už je třeba jim jen přiřadit číslo, s jakou pravděpodobností se takové riziko může objevit. K tomu je možné využít například škálu hodnocení od 0 d 5.

Příklad tabulky pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika

ÚROVEŇ PRAVDPODOBNOST RIZIKA ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5 téměř jisté od 4,1 do 5,0 vyskytne se skoro vždy
4 pravděpodobné od 3,1 do 4,0 pravděpodobně se vyskytne
3 možné od 2,1 do 3,0 někdy se může vyskytnout
2 nepravděpodobné od 1,1 do 2,0 vyskytnout se může, ale nemusí také vůbec
1 téměř vyloučené od 0,1 do 1,0 vyskytuje se pouze ve výjimečných případech

Tabulka rizik s přiřazením pravděpodobnosti jejich výskytu

riziko pravděpodobnost
cena konkurence 3
spolehlivost dodav. 4
nedůvěra zákazníka 2,5
propad cash flow 3
délka náběhu služby 4,5
nemocnost poslíčků 2,5

Nyní musí následovat číselné vyjádření toho, jak moc závažný důsledek by mělo každé jednotlivé riziko. Opět je možné využít škálu od 0 do 5.

Příklad tabulky pro stanovení závažnosti rizika

ÚROVEŇ OZNAČENÍ DOPADU Č. VYJ. INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5 katastrofický od 4,1 do 5,0 ztráta majetku, podnikání/ významná ztráta
4 velmi významný od 3,1 do 4,0 významná ztráta, soudní spor, významné poškození majetku
3 významný od 2,1 do 3,0 vyžaduje okamžité řešení situace
2 drobný od 1,1 do 2,0 ovlivňuje pouze dílčí aktivity
1 téměř neznatelný od 0,1 do 1,0 neovlivňuje znatelně fungování

 

4. Hodnocení rizik

Po doplnění dalšího sloupečku do tabulky  (doplnění závažnosti rizik) je třeba už jen mezi sebou pronásobit hodnotu výskytu rizika a jeho závažnosti. Barevně pak můžeme zvýraznit rizika, která mají nejvyšší hodnocení. U zvlášť významných rozhodnutí doporučuji, aby číselné vyjádření obou hodnot provedla i nezávislá osoba. Budete překvapení, jak rozdílné mohou být úhly pohledu. Rozhodně pak stojí za to zvážit, proč tomu tak je (např. nehodnotím záležitost příliš subjektivně?)

Příklad vyplněné tabulky rizikové analýzy

riziko pravděpodobnost dopad úroveň rizika
cena konkurence 3 4 12
spolehlivost dodav. 4 5 20
nedůvěra zákazníka 2,5 4 10
propad cash flow 3 3,5 10,5
délka náběhu služby 4,5 4 18
nemocnost poslíčků 2,5 2,5 6,25

 

5. Stanovení strategie pro minimalizaci rizik

Nyní se dostáváme k tomu, proč jsme se s tím vším trápili.  Je třeba se zamyslet nad tím, co je třeba udělat pro minimalizování vyjmenovaných rizik.

Příklad pro některá námi posuzovaná rizika

Spolehlivost dodavatele -) je třeba dobře nastavit smlouvy (např. sankční ujednání a podmínky dodávek + mít sesmluvněny 2 – 3 dodavatele současně)

Špatný odhad délky náběhu podnikání -) mít připravený provozní úvěr, který pomůže překlenout toto údobí a zároveň spočítánu finanční hranici, přes kterou se nesmím dostat, abych se nedostal do dluhové pasti

Cena konkurence -) nestavět záměr pouze na ceně, ale například na variabilitě služby, její výjimečnosti či nadstandardním servisu

Pokud bychom tedy shrnuli ty nejdůležitější skutečnosti rizikové analýzy:

  • Je třeba zvažovat rizika včas a vyhnout se tak improvizacím a chybným rozhodnutím.
  • Nikdy nespoléhejte jen na své vlastní posouzení, ale zajistěte si i „pohled zvenčí“.
  • Proveďte stejnou analýzu na stejný záměr vícekrát s časovým odstupem. Pomůže Vám to ukázat, jak relativní jste mohli mít svého času názor. Díky tomu můžete včas zareagovat na vývoj či odchýlení se od správného směru, případně odhalit nové blížící se riziko.

Sepsal Michal Nový (CETTUS a.s.)

Autor Karel Borovička